Vergoeding

De Nederlands verzekerden hebben vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Het is mogelijk dat u vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komt voor extra uren ergotherapie. De precieze vergoeding is terug te vinden in de polis van uw zorgverzekeraar.

In enkele gevallen worden er extra uren vergoed door de zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger geadviseerd of getraind wordt. 

Ergotherapie Baarle heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. 

  

Verwijzing

Voor ergotherapie dient u een verwijsbrief te hebben van uw arts of specialist. Met een verwijzing kunt u zelf een afspraak maken door te bellen naar: 06-12612018. Op het verwijsformulier dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

- naam, geboortedatum en adres
- diagnose
- reden van verwijzing
- ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer
- Burger Service Nummer
- Gegevens verwijzend huisarts of specialist voorzien van handtekening en/of praktijkstempel

Voor behandeling aan huis dient "aan huis" duidelijk vermeld te staan op de verwijzing!

U kunt het verwijsformulier tijdens uw eerste afspraak meenemen of opsturen naar:

Ergotherapie Baarle
T.a.v. Lisanne van Gils
Rector van den Broekstraat 1-33
5111 VT  Baarle-Nassau 

 

Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken door te bellen naar: 06 12612018.
Mocht u de voicemail krijgen, spreek dan uw naam en telefoonummer duidelijk in, dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.  

 

Nieuws

Gezondheidscentrum Baarle is een feit!

Ergotherapie Baarle is een samenwerking aan gegaan met andere disciplines uit Baarle-Nassau onder de naam Gezondheidscentrum Baarle. 

Meer Nieuws


Samenwerking met: