Ergotherapie Baarle

Ergotherapie Baarle is opgericht door Lisanne van Gils. Zij heeft in 2009 haar studie ergotherapie afgerond aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na een aantal verschillende korte waarnemingen is zij 4 jaar werkzaam geweest in de revalidatie. In augustus 2014 is Ergotherapie Baarle geopend. Ergotherapie Baarle is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dat wil zeggen dat de therapeut heeft voldaan aan de opleidingseisen en aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Daarnaast is Ergotherapie Baarle lid van Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten. Ergotherapie Baarle werkt nauw samen met de andere disciplines van Gezondheidscentrum Baarle.

 

Werkwijze Ergotherapie Baarle

Tijdens een kennismakingsgesprek start de ergotherapeut met het bespreken van de problemen van de cliënt. We kijken samen naar welke activiteiten u meer moeite kosten dan voorheen en uw beperkingen en mogelijkheden worden in kaart gebracht. Vaak wordt dit gedaan door middel van een observatie. Hierbij wordt de activiteit zelf en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd onderzocht. Samen met u stellen wij daarna de doelen op voor het behandelplan. Wij gaan kijken of u praktische handelingen (opnieuw) kunt leren uitvoeren, eventueel op een andere manier of met hulpmiddelen.

Ergotherapie is zorg op maat, de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt zelf belangrijk vindt.

 

Locatie Ergotherapie Baarle

Ergotherapie Baarle is gehuisvest in Gezondheidscentrum Baarle (in het complex Le Monastère) aan de Rector van den Broekstraat in het centrum van Baarle-Nassau en in het nieuwe gezondheidscentrum in Chaam. Naast Baarle-Nassau en Chaam richt Ergotherapie Baarle zich onder andere ook op mensen uit Alphen, Ulicoten, Ulvenhout, Gilze en Riel. Ergotherapie Baarle behandelt mensen om hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving. Dit kan thuis zijn, op het werk, op school of elders. Daarom behandelen wij voornamelijk op locatie in plaats van in de praktijk.

 

 

Nieuws

Gezondheidscentrum Baarle is een feit!

Ergotherapie Baarle is een samenwerking aan gegaan met andere disciplines uit Baarle-Nassau onder de naam Gezondheidscentrum Baarle. 

Meer Nieuws


Samenwerking met: